LED lysrör ger stora kostnadsbesparingar på fartyg

top feature image

LED lysrör ger stora kostnadsbesparingar på fartyg

På ett fartyg samverkar många olika mekaniska delar som ofta kräver mycket ström för att fungera korrekt. Belysningen ombord brukar på de större fartygen bestå av flourserande lysrör med en längd på 1500 mm och effekt som vanligtvis är 58 watt. Problemet med lysrören av den äldre varianten är att de alstrar mycket värme ombord samtidigt som dyrbar energi går åt helt i onödan. Den bästa lösningen är att istället ersätta de äldre lamporna med led. Ett led lysrör i gammal armatur fungerar utan några som helst problem förutsatt att lysröret med led dioder är retrofit och kompatibelt med armaturen. Ett fartyg kan räkna med att halvera sin belysningskostnad genom att bara byta ljuskällorna till led. Det är både smidigt och enkelt och kräver endast en behörig elektriker i de flesta fall.

 

Gammal lysrörsarmatur kan ställa till problem

Om en lysrörsarmatur varit i drift längre än 25 år så är det troligtvis bättre att byta ut den gamla armaturen och ersätta den med en lysrörsarmatur led. I moderna led armaturer finns inga komponenter som HF-don som gör åt med energi Detta betyder att en lysrörsarmatur led reducerar den totala energiförbrukningen ytterligare. På fraktfartyg med stora lastrum så kan en övergång till led belysning resultera i besparingar på flera hundratusentals kronor. Den obligatoriska investeringskostnaden skrämmer företag och rederier och är den främsta orsaken till att många fortsättningsvis håller sig kvar med gamla ljuskällor. Vill du veta mer om andra led ljuskällor så kan du besöka webbplatsen billigledpanel.se som förklarar vad alla tekniska termer betyder och vilka ljuskällor som rekommenderas i olika situationer.

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :